Tworzę mini uploader plików do serwisu chomikuj. Z samym wysyłaniem plików nie mam problemu jednak problem pojawił się w sytuacji utworzenia nowego folderu.
Dodam, że ciastka po zalogowaniu są poprawne podobnie jak i token - stwierdzam ten fakt po tym iż upload plików działa poprawnie.

String postData = string.Format("FolderId=0&ChomikId={0}&FolderName={1}&AdultContent=false&Password=&__RequestVerificationToken={2}", accountID, "moj_nowy_folder", tokenM);
CookieContainer tymczasoweCiastka = ciastkaPoZalogowaniu;
UTF8Encoding kodowanie = new UTF8Encoding();
Byte[] byteData = kodowanie.GetBytes(postData);

HttpWebRequest postRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("http://chomikuj.pl/action/FolderOptions/NewFolderAction");
postRequest.Method = "POST";
postRequest.KeepAlive = true;
postRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
postRequest.Referer = string.Format("http://chomikuj.pl/{0}", login);
postRequest.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0";

postRequest.CookieContainer = tymczasoweCiastka;
postRequest.ContentLength = byteData.Length;

Stream postRequestStream = postRequest.GetRequestStream();
postRequestStream.Write(byteData, 0, byteData.Length);
postRequestStream.Close();
HttpWebResponse postResponse;
postRequest.ServicePoint.Expect100Continue = false;
postResponse = (HttpWebResponse)postRequest.GetResponse();

StreamReader postRequestReader = new StreamReader(postResponse.GetResponseStream());
string resultSource = postRequestReader.ReadToEnd();
postResponse.Close();
postRequestReader.Close();

Dla linii:

postResponse = (HttpWebResponse)postRequest.GetResponse();

Otrzymuję mało mówiący WebException:
Serwer zdalny zwrócił błąd: (500) Wewnętrzny błąd serwera.

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.