Witam
Dopiero zaczynam z VBS i aktualnie natrafiłem na problem którego nie mogę przeskoczyć juz przez dłuższy czas.

Skrypt ma tworzyć nowy folder (jeśli owego nie ma) w katalogu użytkownika i kopiować tam wcześniej wybrany plik ze znanej lokalizacji. Wszystko działa do momentu aż zmienię ręcznie wpisywaną ścieżkę na odwołanie %userprofile%

Dim dostep, plik, folder
strFolder = "%UserProfile%\Test"
Set dostep = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set plik = dostep.GetFile("C:\test.txt")

IF dostep.FolderExists(strFolder) THEN
plik.Copy "%UserProfile%\Test\test.txt"
wscript.echo "skopiowany"
ELSE
Set folder = dostep.CreateFolder("%UserProfile%\Test\")
plik.Copy "%UserProfile%\Test\test.txt"
wscript.echo "utowrzony i skopiowany"
END IF

Pozdrawiam