Mam prośbe Zrobiłem selecta select count(*)from samochod where nrnadwozia=wartosc nazwalem go WyszukajNadwozie i mam problem ponieważe select zwraca wartosc 1 lub zero a jak wpisać w kodzie ze jesli wartosc =1 wtedy wyświetl' samochod jest w bazie' a jak 0 to 'samochodu nie ma' if (this.textBox1.Text == this.samochodTableAdapter1.WyszykajNadwozie(int.Parse(textBox1.Text)).ToString())
{ MessageBox.Show("Podany samochód jest juz w bazie"); }