jak w c++builderze 5 przewinac utwor jezeli funkcja MediaPlayer-&gtPosition+=10; odtwarza mi utwór od początku?