WideUpperCase

Adam Boduch
WideUpperCase
Moduł: SysUtils
function WideUpperCase(const S: WideString): WideString;

Funkcja konwertuje znaki z łańcucha S (typu Unicode) na wielkie:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  S : WideString;
begin
  S := 'gżegżółka';
  S := WideUpperCase(S);

  Writeln(S);

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy