UpperCase

Adam Boduch
UpperCase
Moduł: SysUtils
```delphi function UpperCase(const S: string): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] konwertuje znaki z łańcucha S na wielkie. Ponieważ funkcja działa jedynie na znakach z przedziału A..Z, nie konwertuje np. polskich znaków. W tym celu należy użyć funkcji [[Delphi/AnsiUpperCase]].

Zobacz też:

0 komentarzy