AnsiUpperCase

Adam Boduch
AnsiUpperCase
Moduł: SysUtils
```delphi function AnsiUpperCase(const S: string): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] konwertuje znaki z łańcucha S na wielkie. W przeciwieństwie do [[Delphi/UpperCase]], która działa jedynie na znakach z przedziału A..Z i nie konwertuje m.in. polskich znaków, `AnsiUpperCase `sprawdza się znakomicie:
const
  Foo = 'gżegżółka';
begin
  Writeln(UpperCase(Foo)); { GżEGżółKA }
  Writeln(AnsiUpperCase(Foo));{ GŻEGŻÓŁKA }
end.

Zobacz też:

0 komentarzy