AnsiUpperCase

Adam Boduch
AnsiUpperCase
Moduł: SysUtils
function AnsiUpperCase(const S: string): string;

Funkcja konwertuje znaki z łańcucha S na wielkie. W przeciwieństwie do UpperCase, która działa jedynie na znakach z przedziału A..Z i nie konwertuje m.in. polskich znaków, AnsiUpperCasesprawdza się znakomicie:

const
  Foo = 'gżegżółka';
begin
  Writeln(UpperCase(Foo)); { GżEGżółKA }
  Writeln(AnsiUpperCase(Foo));{ GŻEGŻÓŁKA }
end.

Zobacz też:

0 komentarzy