StrScan

Adam Boduch
StrScan
Moduł: SysUtils
```delphi function StrScan(const Str: PChar; Chr: Char): PChar; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] przeszukuje łańcuch Str w poszukiwaniu znaku Chr. Zwracany jest wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku (kopiowana jest część łańcucha). Jeżeli znak nie zostanie odnaleziony, funkcja zwróci [[Delphi/Nil]].

Przykładowe użycie:

const
  Foo = 'Hello World my darling';
var
  P : PChar;
begin
  P := StrScan(Foo, 'W');
end.

W takim wypadku, zmienna P będzie posiadała wartość World my darling.

Zobacz też:

0 komentarzy