AnsiStrRScan

TomRiddle
AnsiStrRScan
Moduł: SysUtils
function StrRScan(const Str: PChar; Chr: Char): PChar;

Funkcja zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia drugiego parametru (Chr) w pierwszym (Str). Jeżeli nie ma takiego, zwraca nil.

program Foo;
 
uses
  SysUtils;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
  S1: String;
  C: Char;
 
begin
  S1 := '4programmers.net';
  C := '.'
  Writeln(AnsiStrRScan(PChar(S1), C)); // Zobaczymy ".net"
end.

Zobacz też:

0 komentarzy