SeekEof

Adam Boduch
SeekEof
Moduł: System
```delphi function SeekEof [ (var F: Text) ]: Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy kursor znajduje się na końcu pliku skojarzonego z parametrm F. Funkcja ignoruje białe znaki (np. znaki końca linii) tak więc zwróci [[Delphi/True]] jeżeli pomiędzy miejscem położenia kursora, a końcem pliku znajdują się białe znaki.

Zobacz też:

1 komentarz

Hmm... przydalby sie tutaj jeszcze jakis przyklad.