Round

volgar
Round
Moduł: System
```delphi function Round(X: Extended): Int64; ``` Funkcja Round zaokrągla podaną liczbę rzeczywistą (w górę lub w dół, w zależności od tego której wartości jest bliższa) i zwraca ją w postaci liczby całkowitej. Gdy część ułamkowa jest równa dokładnie 0.5, funkcja Round zaokrągla liczbę do najbliższej liczby parzystej.

Przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
begin
 WriteLn(Round(1.1));  // program wyświetli 1
 WriteLn(Round(1.8));  // program wyświetli 2
 WriteLn(Round(2.50)); // program wyświetli 2
 WriteLn(Round(2.51)); // program wyświetli 3
 WriteLn(Round(3.50)); // program wyświetli 4
 WriteLn(Round(3.51)); // program wyświetli 4
 //dla liczb ujemnych
 WriteLn(Round(-2.5)); // program wyświetli -2
 WriteLn(Round(-2.51)); // program wyświetli -3
 WriteLn(Round(-3.5)); // program wyświetli -4
end;

Zobacz też:

0 komentarzy