Round

volgar
Round
Moduł: System
function Round(X: Extended): Int64;

Funkcja Round zaokrągla podaną liczbę rzeczywistą (w górę lub w dół, w zależności od tego której wartości jest bliższa) i zwraca ją w postaci liczby całkowitej. Gdy część ułamkowa jest równa dokładnie 0.5, funkcja Round zaokrągla liczbę do najbliższej liczby parzystej.

Przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
begin
  WriteLn(Round(1.1));   // program wyświetli 1
  WriteLn(Round(1.8));   // program wyświetli 2
  WriteLn(Round(2.50));  // program wyświetli 2
  WriteLn(Round(2.51));  // program wyświetli 3
  WriteLn(Round(3.50));  // program wyświetli 4
  WriteLn(Round(3.51));  // program wyświetli 4
  //dla liczb ujemnych
  WriteLn(Round(-2.5));  // program wyświetli -2
  WriteLn(Round(-2.51)); // program wyświetli -3
  WriteLn(Round(-3.5));  // program wyświetli -4
end;

Zobacz też:

0 komentarzy