Trunc

volgar
Trunc
Moduł: System
```delphi function Trunc(X: Extended): Int64; ``` Funkcja `Trunc` zaokrągla w kierunku zera (dla liczb dodatnich oznacza to "w dół", dla liczb ujemnych - "w górę") podaną liczbę rzeczywistą i zwraca ją w postaci liczby całkowitej. Innymi słowy funkcja `Trunc` obcina część ułamkową.

Przykład:

begin
  WriteLn(Trunc(-3.8));  // program wyświetli -3
  WriteLn(Trunc(1.1));  // program wyświetli 1
  WriteLn(Trunc(1.8));  // program też wyświetli 1
  WriteLn(Trunc(3.4));  // program wyświetli 3
end;

Zobacz też:

2 komentarzy

Do dziela! Klikaj "Edytuj" i popraw!

Trunc obcina część ułamkową. A jeśli już trzymać się nomenklatury "zaokrągla", to nie "w dół" tylko "w kierunku zera". W przypadku liczb dodatnich to jest to samo, ale nie w przypadku liczb ujemnych (Trunc(-2.3) = -2, czyli "w górę")