RoundTo

TomRiddle
RoundTo
Moduł: Math
function RoundTo(const AValue: Double; const ADigit: TRoundToRange): Double;

Funkcja RoundTo zaokrągla podaną liczbę rzeczywistą do określonej w drugim parametrze liczby liczb przed przecinkiem i zwraca ją w postaci liczby zmiennoprzecinkowej.

Wywołanie funkcji RoundTo(?, 0); jest równoważne z Round(?);

Przykład:

program Foo;

uses
 SysUtils, Math;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 aNumber: Double;

begin
 aNumber := 654.94581;
 WriteLn(RoundTo(aNumber, 3));  // 1000
 WriteLn(RoundTo(aNumber, 2));  // 700
 WriteLn(RoundTo(aNumber, 1));  // 650
 WriteLn(RoundTo(aNumber, 0));  // 655
 WriteLn(RoundTo(aNumber, -1));  // 654.9
 WriteLn(RoundTo(aNumber, -2));  // 654.95
 WriteLn(RoundTo(aNumber, -3));  // 654.946
end;
Drugi parametr jest typu **TRoundToRange** którego zakres wynosi -37..37

Takie wywołanie

RoundTo(aNumber, 38);

da nam błąd Constant expression violates subrange bounds;

ale można zrobić tak

RoundTo(aNumber, TRoundToRange(38));

co jest bez sensu bo delphi nie wspiera takich dużych liczb.

Zobacz też:

0 komentarzy