ProcessPath

Adam Boduch
ProcessPath
Moduł: FileCtrl
procedure ProcessPath (const EditText: string; var Drive: Char; var DirPart: string; var FilePart: string);

Na podstawie parametru EditText, funkcja rozdziela informacje o ścieżce i zapisuje je do parametrów, kolejno:

  • Drive - litera dysku;
  • DirPart - ścieżka do pliku;
  • FilePath - nazwa pliku.
    Przykładowa aplikacja:
program Foo;
 
uses
  Dialogs, FileCtrl;
 
var
  S : String;
  Drive : Char;
  Path, FileName : String;
begin
  if PromptForFileName(S) then
  begin
     ProcessPath(S, Drive, Path, FileName);
 
     ShowMessage('Drive: ' + Drive + #13 +
                 'Path: ' + Path + #13 +
                 'FileName: ' + FileName
                 );
  end;
end.

Po uruchomieniu programu, użytkownik zostanie poproszony o wskazanie pliku. Następnie na podstawie ścieżki, okno ShowMessage wyświetli informacje o wskazanym pliku.

Parametry Drive, DirPart oraz FilePart są zwracane przez referencję

Zobacz też:

0 komentarzy