FileCtrl

wypoker

Moduł FileCtrl zawiera metody ułatwiające operowanie na systemie plików, zwłaszcza operacje na ścieżkach. Posiada kilka bardzo przydatnych funkcji, o których zwykle się zapomina:

function MinimizeName(const Filename: TFileName; Canvas: TCanvas; MaxLen: Integer): TFileName;

Funkcja skraca pełną ścieżkę do pliku, podaną jako pierwszy parametr (Filename) w sposób aby zmieściła się na płótnie Canvas (obiekt Canvas na którym rysujemy) podanym jako drugi parametr, w polu o szerokości podanej jako patametr trzeci (MaxLen). W przypadku długich ścieżek, nie mieszczących się wpodanych ryzach, część ścieżki zostanie "wykropkowana".

Przykład:

 const
  app_path = 'C:\Program Files (x86)\4programmers\FileCtrl\Przykładowy program demonstrujący działanie funkcji MinimizeName\Aplikacja.exe';

 // Zwróci "C:\...\Aplikacja.exe"
 ShowMessage(MinimizeName(app_path, Form1.Canvas, 200));

function ForceDirectories(FolderPath: string): boolean;

Funkcja tworzy trasę folderów wzdłuż ścieżki podanej jako parametr (FolderPath). Zwraca False w przypadku gdy parametr (FolderPath) jest pusty lub nie jest on prawidłową ścieżką.

Przykład:

var trasa_folderow : string;

trasa_folderow := 'C:\Folder pierwszy\Folder drugi\Folder trzeci\ Folder czwarty';

// Jeśli dana trasa folderów nie istnieje, stwórz ją!
if not DirectoryExists(trasa_folderow) then
 ForceDirectories(trasa_folderow);
procedure (const FullFileName: string; var Drive: Char; var DirPart: string; var FilePart: string);

Funkcja przetwarza pełną ścieżkę dostępu do pliku (FullFileName) na literę dysku (Drive), ścieżkę dostępu do katalogu (DirPart) i nazwę pliku (FilePart). Wartości zwracane są przez referencję. Ważne jest, że plik znajdujący się pod ścieżką podaną jako pierwszy parametr MUSI istnieć, w przeciwnym razie funkcja nie zadziała (zwróci wyjątek EInOutError i wyświetli komunikat Invalid FileName).

Przykład:

const
 przykladowa_sciezka = 'C:\Program files (x86)\4programmers\FileCtrl\Aplikacja.exe';

var 
 LiteraDysku : Char; 
 SciezkaKatalogu, NazwaPliku : string;
begin

 // Plik pod podaną ścieżką MUSI istnieć by funkcja zadziałała
 ProcessPath(przykladowa_sciezka, LiteraDysku, SciezkaKatalogu, NazwaPliku);

 ShowMessage(LiteraDysku);
 ShowMessage(SciezkaKatalogu);
 ShowMessage(NazwaPliku);

 // Zwróci:

 // LiteraDysku = 'C'
 // SciezkaKatalogu = '\Program files (x86)\4programmers\FileCtrl'
 // NazwaPliku = 'Aplikacja.exe'

UWAGA! Moduł FileCtrl jest zależny od platformy.

2 komentarzy

ale na szczęście nazwa tej procedury jest podana w przykładzie, więc spoko

brak nazwy procedury procedure (const FullFileName: string; var Drive: Char; var DirPart: string; var FilePart: string);
należałoby poprawić:)