Readln

Adam Boduch
Readln
Moduł: System
```delphi procedure ReadLn([ var F: Text; ] V1 [, V2, ...,Vn ]); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] Readln odczytuje kolejne linie pliku tekstowego. Po odczytaniu danej linii, przeskakuje do następnej. Jeżeli parametr F nie został określony, procedura czyta z okna [[Delphi/Aplikacje konsolowe|konsoli]].

Przykład: chcemy wczytać do zmiennej tekst, który został wpisany w oknie konsoli. Realizuje to poniższy kod:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  Name : String;

begin
  Write('Podaj swoje imię: ');
  Readln(Name);
  Writeln('Witaj ' + Name + ' jestem Twoim komputerem!');
  Writeln('Naciśnij Enter, aby zakończyć');
  Readln;
end.

Imię użytkownika zostanie zapisane do zmiennej Name, a następnie wyświetlone przy pomocy procedury Writeln.

Procedura Readln czeka na naciśnięcie klawisza Enter; nie musi posiadać parametrów, tak jak to zostało pokazane w przedostatniej linii powyższego kodu źródłowego. W takim wypadku program czeka na naciśnięcie klawisza Enter, aby zakończyć aplikację.

Zobacz też:

0 komentarzy