FileClose

Adam Boduch
FileClose
Moduł: SysUtils
```delphi procedure FileClose(Handle: Integer); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] FileClose zamyka plik, którego uchwyt określony został w parametrze Handle. Plik taki uprzednio musi zostać otwarty lub utworzony przy pomocy funkcji [[Delphi/FileOpen]] lub [[Delphi/FileCreate]].

Zobacz też:

0 komentarzy