ParamStr

darktemplar
ParamStr
Moduł: System
```delphi function ParamStr(Index: Integer); ``` Funkcja ParamStr zwraca parametry programu. Index to numer parametru, czyli ciągu znaków oddzielonego spacją. Jeżeli uruchomimy program TEST.EXE w taki sposób:

TEST.EXE parametr1 parametr2 parametr 3

To aby uzyskać 3 należy podać Index=3, zaś aby uzyskać parametr1 należy Index=1

Index=0 to specjalny argument, wtedy funkcja zwraca ścieżkę i nazwę programu.

Przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

procedure Help;
begin
 Writeln('Pomoc programu');
end;

procedure About;
begin
 Writeln('O programie...');
end;

var
 i : Integer;
begin
 for I := 1 to ParamCount do
 begin
  if ParamStr(i) = 'help' then
   Help;
  if ParamStr(i) = 'about' then
   About;
 end;
end.

Zobacz też:

4 komentarzy

Należy dodać, że jeżeli program zostaje uruchamiany ze skrótu, który nie zawiera wypełnionego pola "Rozpocznij w:" to ParamStr(0) przyjmuje ścieżkę uruchomienia programu (ścieżkę do skrótu)

O thx, przydało się :-)

Dodaj to samo w języku C\C++

argc -> ParamCount
argv[] -> ParamStr

Dopisz że przy podawaniu ścieżki ze spacjami jako parametr podzieli się na kilka w miejscu gdzie jest spacja, żeby tego uniknąc trzeba program odpalać np.
TEST.EXE "parametr"