ParamCount

darktemplar
ParamCount
Moduł: System
function ParamCount: Integer;

Funkcja ParamCountzwraca ilość dostępnych argumentów, tzn. maksymalny indeks dla procedury ParamStr. ParamCount określa ilość parametrów przekazanych do programu z linii poleceń.

Przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
procedure Help;
begin
  Writeln('Pomoc programu');
end;
 
procedure About;
begin
  Writeln('O programie...');
end;
 
var
  i : Integer;
begin
  for I := 1 to ParamCount do
  begin
    if ParamStr(i) = 'help' then
      Help;
    if ParamStr(i) = 'about' then
      About;
  end;
end.

Jeżeli użytkownik uruchomi aplikacje z parametrem - np.:
Foo.exe help
Wówczas aplikacja odczyta parametr help i w związku z tym - odpowiednio zareaguje (w tym wypadku - wywoła procedurę Help).

Zobacz też:

0 komentarzy