CmdLine

Adam Boduch
CmdLine
Moduł: System
```delphi var CmdLine: PChar platform; ``` [[Delphi/Zmienne globalne|Zmienna globalna]] zawierająca argumenty przekazane do aplikacji z linii poleceń. Do pobrania konkretnego argumentu, możesz użyć funkcji [[Delphi/ParamStr]]. W przypadku bibliotek DLL, wartość tej zmiennej wskazuje na [[Delphi/Nil]].

Zobacz też:

0 komentarzy