Close

Adam Boduch
Close
Moduł: System
procedure Close(var F);

Zamyka uprzednio otwarty lub utworzony plik. Parametr F musi być zmienną pliku (tekstowego lub amorficznego jak i typowanego), który został otwarty przy pomocy Reset, Append lub utworzony przy pomocy Append.

Procedura Close została zachowana ze wzgledów kompatybilności, zaleca się korzystanie z procedury CloseFile.

Zobacz też:

0 komentarzy