MidBStr

Adam Boduch
MidBStr
Moduł: StrUtils
function MidBStr(const AText: AnsiString; const AByteStart, AByteCount: Integer): AnsiString;

Funkcja kopiuje część łańcucha określonego w parametrze AText. Parametr AStart określa numer znaku, od którego rozpocznie się kopiowanie; ACount - ilość skopiowanych znaków. Poniższy przykład spowoduje wyświetlenie na konsoli tekstu World:

S := MidBStr('Hello World', 7, 5);
Writeln(S);

Jeżeli AStart jest większe niż długość łańcucha S - funkcja zwróci pusty łańcuch. Jeżeli ACount jest większe niż długość łańcucha - funkcja zwróci łańcuch rozpoczynający się od pozycji AStart do końca łańcucha S.

`MidBStr` traktuje wszystkie znaki łańcucha AText jako jednobajtowe. Nie zadziała więc prawidłowo na wielobajtowych znakach. W takim wypadku użyj funkcji MidStr.

Zobacz też:

0 komentarzy