LeftBStr

Adam Boduch
LeftBStr
Moduł: StrUtils
```delphi function LeftBStr(const AText: AnsiString; const AByteCount: Integer): AnsiString; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] kopiuje i zwraca część łańcucha określonego w parametrze AText. Długość kopiowanych znaków określa parametr ACount. Np.:
S := LeftBStr('Hello World', 5);

W takim przypadku, zmienna S będzie posiadała wartość Hello.

LeftBStr traktuje wszystkie znaki łańcucha AText jako jednobajtowe. Nie zadziała więc prawidłowo na wielobajtowych znakach. W takim wypadku użyj funkcji LeftStr.

Zobacz też:

0 komentarzy