TrimLeft

Adam Boduch
TrimLeft
Moduł: SysUtils
```delphi function TrimLeft(const S: string): string; overload; function TrimLeft(const S: WideString): WideString; overload; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] usuwa z lewej strony łańcucha (określonego w parametrze S spacje oraz inne znaki kontrolne. Przykład:
  
S := '   Hello World   ';
Writeln('>>' + Trim(S) + '<<'); { >>Hello World<< }
Writeln('>>' + TrimLeft(S) + '<<'); { >>Hello World   << }
Writeln('>>' + TrimRight(S) + '<<'); { >>   Hello World<< }

Readln;

Zobacz też:

0 komentarzy