AnsiContainsStr

kangurmk
AnsiContainsStr
Moduł: StrUtils
```delphi function AnsiContainsStr(const AText, ASubText: string): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy tekst zawarty w parametrze ASubText znajduje się wewnątrz łańcucha AText. W takim wypadku, funkcja zwraca wartość [[Delphi/True]] ([[Delphi/False]] w przeciwnym wypadku).
Writeln(AnsiContainsStr('Hello World my darling', 'World')); // zwróci: TRUE

Funkcja rozróżnia wielkości znaków

Funkcje AnsiStartsStr oraz AnsiEndsStr sprawdzają czy dany tekst znajduje się na początku lub na końcu łańcucha. Jednakże parametry AText oraz ASubText w tych funkcjach są zamienione miejscami

Zobacz też:

0 komentarzy