WeekOf

Adam Boduch
WeekOf
Moduł: DateUtils
function WeekOf(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca numer tygodnia na podstawie daty zapisanej w postaci parametru AValue (typ TDateTime). Funkcja zwraca liczbę z przedziału 1-53:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DateTimeToStr(Now));
  Writeln('-----');
  Writeln('Tydzień: ', WeekOf(Now));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy