MonthsBetween

Krychu
MonthsBetween
Moduł: DateUtils
```delphi function MonthsBetween(const ANow, AThen: TDateTime): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca różnicę miesięcy pomiędzy dwoma datami typu [[Delphi/TDateTime]], przekazanymi w parametrach ANow i AThen. Oto przykład wykorzystania:
program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

var
  A, B : TDateTime;
  Result : Integer;
begin
  A := Now;
  B := EncodeDate(2007, 06, 10);
  Result := MonthsBetween(A, B);

  Writeln('Różnica miesięcy: ' + IntToStr(Result));

  Readln;
end.

Zobacz też:

2 komentarzy

Przebudowałem tekst, teraz wygląda bardziej przystępnie.

Dziwny przykład - sprawi, że używanie w kodzie stanie się nieczytelne. Rozmiar kodu taki sam, te same parametry, ten sam rezultat obliczeń - po co komplikować???

  LiczbaDni := ObliczDoWakacji(Data1, Data2);
  LiczbaDni := MonthsBeween(Data1, Data2);

Kompletnie nie mogę dojść sensu przykładu