MinuteOf

Adam Boduch
MinuteOf
Moduł: DateUtils
function MinuteOf(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca minutę zapisaną w postaci daty i czasu typu TDateTime (parametr AValue). Funkcja zwraca liczbę z przedziału 0-59:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DateTimeToStr(Now));
  Writeln('-----');
  Writeln('Godzina: ', MinuteOf(Now));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy