DayOfTheMonth

Adam Boduch
DayOfTheMonth
Moduł: DateUtils
```delphi function DayOfTheMonth(const AValue: TDateTime): Word; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca dzień miesiąca z przedziału od 1 do 31 na podstawie daty określonej w parametrze AValue (typu [[Delphi/TDateTime]]).

Użycie tej funkcji jest bardzo proste:

uses DateUtils;

begin
  Writeln(DayOfTheMonth(Now));
end.

Dzięki temu, na konsoli zostanie wyświetlona np. liczba 22 (dzisiaj jest 22 lutego 2006).

Funkcja zwraca identyczny wynik, co funkcja DayOf.

Zobacz też:

0 komentarzy