DayOfTheYear

Adam Boduch
DayOfTheYear
Moduł: DateUtils
```delphi function DayOfTheYear(const AValue: TDateTime): Word; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] pobiera numer dnia w roku. Parametrem AValue musi być prawidłowa data według której zostanie obliczona ilość dni. Ilość dni liczona jest od ostatniego dnia grudnia poprzedniego roku, tak więc 1 stycznia liczony jest jako pierwszy dzień roku, 2 stycznia jako drugi itp.

Użycie tej funkcji jest bardzo proste:

Writeln('Dzisiaj jest ', DayOfTheYear(Now), ' dzień roku');

Dla daty 22 lutego 2006 wyświetla tekst: Dzisiaj jest 53 dzień roku.

Zobacz też:

0 komentarzy