Log10

michalkopacz
Log10
Moduł: Math
```delphi function Log10(const X: Extended): Extended; ``` Funkcja zwraca wartość logarytmu dziesiętnego (logarytmu przy podstawie 10) dla parametru rzeczywistego X>0.

Zobacz też:

0 komentarzy