LnXP1

michalkopacz
LnXP1
Moduł: Math
```delphi function LnXP1(const X: Extended): Extended; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca wartość logarytmu naturalnego (logarytmu przy podstawie e) z wyrażenia X+1 dla parametru rzeczywistego X >= 0.

Zobacz też:

0 komentarzy