Integer

Szczawik

Integer - typ

Typ liczbowy, rozmiar zależny od kompilatora - na ogół 32 bitowy (4 bajty), stałoprzecinkowy (w tym całkowitoliczbowy), ze znakiem.

Zakres: dla 32 bitów (-231 .. 231-1) = (-2147483648 .. 2147483647)

0 komentarzy