FileSearch

Adam Boduch
FileSearch
Moduł: SysUtils
```delphi function FileSearch(const Name, DirList: string): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] umożliwia szybkie przeszukanie lokalizacji określonych w parametrze DirList w poszukiwaniu pliku określonego w parametrze Name.

Parametr DirList może zawierać kilka ścieżek oddzielonych od siebie znakiem ;. Jeżeli szukany plik lub katalog występuje w kilku lokalizacjach, funkcja zwróci jedynie pierwsze wystąpienie. Dlatego też lepszym sposobem (oraz bardziej zaawansowanym) może okazać się skorzystanie z funkcji FindFirst, FindNext. Przykładowe użycie może wyglądać następująco:

S := FileSearch('foo.txt', 'C:\;C:\bar\'); 

W przypadku, gdy plik zostanie odnaleziony pod podanymi ścieżkami - funkcja zwróci ścieżkę do pliku lub pusty ciąg - jeżeli plik nie został odnaleziony.

Zobacz też:

0 komentarzy