FindNext

Adam Boduch
FindNext
Moduł: SysUtils
```delphi function FindNext(var F: TSearchRec): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] przechodzi do następnego rekordu znalezionego wcześniej przy pomcy [[Delphi/FindFirst]]. W parametrze musi zostać przekazane wskazanie na [[Delphi/Rekordy|rekord]], który wcześniej został użyty w funkcji [[Delphi/FindFirst]].

Funkcja zwraca zero jeżeli operacja zakończyła się sukcesem - numer błędu w przeciwnym wypadku. Więcej informacji na temat wyszukiwania plików (wraz z przykładami) znajdziesz w artykule Wyszukiwanie plików.

Zobacz też:

0 komentarzy