Jak pobrać współrzędne myszy

Adam Boduch

Służy do tego funkcja GetCursorPos.

Możemy umieścić na formie dwa komponenty Label (zakładka Standard) oraz jeden komponent Timer (zakładka System).

Właściwość Interval zmieniamy np. na 10 a w zdarzeniu OnTimer dajemy taki oto kod:

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
  P : TPoint;
begin
  GetCursorPos(P);
  label1.Caption:=IntToStr(P.X);
  label2.Caption:=IntToStr(P.Y);
end;

Zobacz też:

FAQ

4 komentarzy

nota bene jeśli rysuje się po formie trzeba wszystko powtarzac w OnPaint (patrz. Object Inspector) przy zaslanianiu okna czy minimalizowaniu (bo ŚCIERA rysunek) - co czasami prowadzi do niepokonywalnych trudności - procedura FormPaint jest popieprz...

a rysowane po Imageu nie ściera przy minimalizacji czy zaslanianiu i to jest wielki plus - nigdy nie rysujcie po formie !

moze miales na mysli kursor myszy?

IntToStr(P.X, P.Y)
zamień na
(IntToStr(P.X)+' x ' +IntToStr(P.Y))

U mnie nie działa