wotek

30 punktów #2523 / 7142
2004-03-31 11:42

Odczyt rozmiaru pliku

2004-03-31 11:40

Konwersja liczby heksadecymalnej na integer

2004-02-05 11:41

Jak odczytać wartości RGB koloru i ustawić kolor na podstawie RGB

2003-09-12 08:40

Jak odczytać ścieżki folderów specjalnych

2003-09-01 13:19

Jak sprawdzić głębię kolorów wyświetlanego obrazu

2003-09-01 13:18

Jak wyczyścić listę ostatnio użytych plików

2003-07-15 12:31

Jak odczytać ścieżki do folderów specjalnych