GetCursorPos

TomRiddle
GetCursorPos
Moduł: Windows
function GetCursorPos(var lp: TPoint): LongBool

Przypisuje parametrowi aktualne współrzędne pozycji kursora myszki.

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
  P: TPoint;
 
begin
  GetCursorPos(P);
  Writeln('pozycja X: ', P.X, 'pozycyja Y: ', P.Y);
end.

Zobacz też:

0 komentarzy