GetCursorPos

TomRiddle
GetCursorPos
Moduł: Windows
function GetCursorPos(var lp: TPoint): LongBool

Przypisuje parametrowi aktualne współrzędne pozycji kursora myszki.

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  P: TPoint;

begin
  GetCursorPos(P);
  Writeln('pozycja X: ', P.X, 'pozycyja Y: ', P.Y);
end.

Zobacz też:

0 komentarzy