Now

PcSA
Now
Moduł: SysUtils
```delphi function Now: TDateTime; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] Now zwraca bieżącą datę i czas, odpowiadające sumie wartości zwróconych przez funkcje Date i Time. Zwrócona wartość jest typu TDateTime, dzięki czemu możemy manipulować i wyświetlać ją za pomocą licznych funkcji i procedur zawartych w modułach SysUtils i DateUtils.

Chociaż typ TDateTime potrafi operować na milisekundach, funkcja Now zwraca tylko czas zaokrąglony do najbliższej sekundy.
Przykład:

var
 today: TDateTime;
begin
 today := Now; // wyświetli datę i czas, który został przypisany do zmiennej w chwili wywołania funkcji Now
 ShowMessage('Data: ' + DateToStr(today)); 
 ShowMessage('Czas: ' + TimeToStr(today)); //czyli czas pokazany w oknie, może się różnić od aktualnego czasu

 //wyświetli datę i czas, w którym zostało pokazane okno
 ShowMessage(FormatDateTime('dd.mm.yyyy hh:nn:ss', Now));

 
  //aby zamiast dnia miesiąca wyświetlić nazwę tygodnia należy dopisać do dnia literkę "d"
  //np.: ddd wyswietli nazwę tygodnia w skrócie, dddd wyświetli nazwę tygodnia w całości
 ShowMessage(FormatDateTime('dddd.mm.yyyy hh:nn:ss', Now));
end;

Zobacz też:

1 komentarz

Oj coś mi się wierzyć nie chce, że now zwraca aktualny czas zaokrąglony do najbliższej sekundy... Rzeczywiście tak jest??