IsInLeapYear

Adam Boduch
IsInLeapYear
Moduł: DateUtils
function IsInLeapYear(const AValue: TDateTime): Boolean;

Funkcja sprawdza czy rok zapisany w postaci daty TDateTime jest rokiem przestępnym (True) czy też nie (False).

uses DateUtils;

procedure TMyForm.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Label1.Caption := 'Rok ' + IntToStr(YearOf(Date)) + ' ';

  if IsInLeapYear(Date) then
    Label1.Caption := Label1.Caption + 'jest przestępny'
  else
    Label1.Caption := Label1.Caption + 'nie jest przestępny';
end;

Zobacz też:

0 komentarzy