DayOfTheWeek

Adam Boduch
DayOfTheWeek
Moduł: DateUtils
```delphi function DayOfTheWeek(const AValue: TDateTime): Word; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca numer dnia tygodnia na podstawie daty zapisanej w parametrze AValue.

Funkcja zwraca wartość w standardzie ISO 8601, co oznacza, że pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek, a ostatnim - niedziela. Aby pobrać dzień tygodnia, w którym niedziela jest pierwszym dniem - skorzystaj z funkcji DayOfWeek.

Oto przykład programu wykorzystującego funkcję:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

const
  DayValues : array[1..7] of String =
  ('Poniedziałek', 'Wtorek', 'Środa', 'Czwartek', 'Piątek', 'Sobota', 'Niedziela');

begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DayValues[DayOfTheWeek(Now)]);
  Readln;
end.

Na podstawie wartości tekstowych zadeklarowanych w tablicy DayValues, program wyświetla dzień tygodnia (słownie).

Zobacz też:

2 komentarzy

Może się kiedyś przydać :)