AnsiLowerCase

Adam Boduch
AnsiLowerCase
Moduł: SysUtils
function AnsiLowerCase(const S: string): string;

Funkcja konwertuje znaki z łańcucha S na małe. W przeciwieństwie do LowerCase, która działa jedynie na znakach z przedziału A..Z i nie konwertuje m.in. polskich znaków, AnsiLowerCasesprawdza się znakomicie:

const
  Foo = 'GŻEGŻÓŁKA';
begin
  Writeln(LowerCase(Foo)); { gŻegŻÓŁka }
  Writeln(AnsiLowerCase(Foo));{ gżegżółka }
end.

Zobacz też:

0 komentarzy