AnsiLowerCase

Adam Boduch
AnsiLowerCase
Moduł: SysUtils
```delphi function AnsiLowerCase(const S: string): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] konwertuje znaki z łańcucha S na małe. W przeciwieństwie do [[Delphi/LowerCase]], która działa jedynie na znakach z przedziału A..Z i nie konwertuje m.in. polskich znaków, `AnsiLowerCase `sprawdza się znakomicie:
const
  Foo = 'GŻEGŻÓŁKA';
begin
  Writeln(LowerCase(Foo)); { gŻegŻÓŁka }
  Writeln(AnsiLowerCase(Foo));{ gżegżółka }
end.

Zobacz też:

0 komentarzy