AddTerminateProc

Adam Boduch
AddTerminateProc
Moduł: SysUtils
```delphi procedure AddTerminateProc(TermProc: TTerminateProc); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] umożliwia dodanie funkcji do listy funkcji zamykających. Takie funkcje będą wywoływane w momencie gdy użytkownik zażąda zamykania aplikacji. Funkcja przekazana w parametrze TermProc musi posiadać taki naglówek:
type TTerminateProc = function: Boolean;

Oto przykład dodania procedury do listy w sekcji Initialization:

{ ... } 

function Foo1 : Boolean;
begin
  Result := True;

  if Application.MessageBox('Czy chcesz zamknąć aplikacje?', 'Zamykanie programu', MB_YESNO) = ID_NO then
    Result := False;
end;

initialization
  AddTerminateProc(Foo1);

end.

Oczywiście taki kod można by umieścić równie dobrze w sekcji Finalization. Funkcja Foo1 (w tym przykładzie) musi zwrócić True, aby program mógł zostać zamknięty.

Zobacz też:

0 komentarzy