Default

Kooba

default - słowo kluczowe języka C#

Opcjonalna etykieta instrukcji warunkowej Switch. Jeżeli żadena etykieta nie zostanie wykonana, wówczas aplikacja wykona domyślne instrukcje.

Przykład:

switch (Foo)
{
    case "Bar":
    case "Foo":
 
        // kod
        break;
 
    default:
        // domyslne instrukcje
}

Zobacz też:

1 komentarz

komentarz jak przy 'case'