Goto

goto - słowo kluczowe języka C#

Intrukcja goto służy do bezpośredniego przeskoczenie we wskazane miejsce kodu. Miejsce musi być oznaczone etykietą. Może do być dowolna fraza zakończona symbolem dwukropka. Oto przykład:

static void Main(string[] args)
{
  int X = 0;

  Label:

  Console.WriteLine("Początek programu");

  if (++X < 5)
  {
    goto Label;
  }
  Console.Read();
}

Instrukcje goto należy wywołać w połączeniu z nazwą etykiety.

Ze względów bezpieczeństwa goto nie moze być użyte do wskoczenia w blok instrukcji.

Instrukcja goto umożliwia również przemieszczanie się pomiędzy blokami etykiet Case (lub Default) w instrukcji Switch:

int X = 5;

switch (X)
{
  case 5:

    // kod 
    goto case 10;

  case 10:

    // kod 
    goto case 20;

  case 20:

    // kod
    break;
}

Zwróć uwagę, iż w przypadku gdy stosujemy instrukcję goto, w etykietach Case, nie musimy używać instrukcji Break

Jedyne zalecane zastosowanie goto to przemieszczanie sie pomiędzy blokami w instrukcji switch lub wyskakiwanie z zagnieżdżonych pętli.

Zobacz też:

0 komentarzy