Goto

Kooba

goto - słowo kluczowe języka C#

Intrukcja goto służy do bezpośredniego przeskoczenie we wskazane miejsce kodu. Miejsce musi być oznaczone etykietą. Może do być dowolna fraza zakończona symbolem dwukropka. Oto przykład:

static void Main(string[] args)
{
    int X = 0;
 
    Label:
 
    Console.WriteLine("Początek programu");
 
    if (++X < 5)
    {
        goto Label;
    }
    Console.Read();
}

Instrukcje gotonależy wywołać w połączeniu z nazwą etykiety.

Ze względów bezpieczeństwa goto nie moze być użyte do wskoczenia w blok instrukcji.

Instrukcja gotoumożliwia również przemieszczanie się pomiędzy blokami etykiet Case (lub Default) w instrukcji Switch:

int X = 5;
 
switch (X)
{
    case 5:
 
        // kod 
        goto case 10;
 
    case 10:
 
        // kod 
        goto case 20;
 
    case 20:
 
        // kod
        break;
}
Zwróć uwagę, iż w przypadku gdy stosujemy instrukcję `goto`, w etykietach Case, nie musimy używać instrukcji Break Jedyne zalecane zastosowanie `goto` to przemieszczanie sie pomiędzy blokami w instrukcji switch lub wyskakiwanie z zagnieżdżonych pętli.

Zobacz też:

0 komentarzy