CSS

Visited

_ElviS_
Ten artykuł wymaga dopracowania!

Jeżeli możesz popraw ten artykuł według zaleceń, które możesz znaleźć na stronie [[Artykuły do poprawy]]. Po dopracowaniu tego tekstu można usunąć ten komunikat.

[CSS] - Visited

Informacja

Element języka CSS, definiujący styl odsyłacza. Parametr visited określa wygląd odsyłacza, gdy jego plik docelowy został już raz odwiedzony przez użytkownika.

Dostępne parametry

Przykład zastosowania

[...]
a:visited {text-decoration: none; color: #ffffff; font-size: 5;}
[...]

1 komentarz

To jest nie "element" języka, a pseudoklasa. Stąd dostępne są wszystkie polecenia CSS, a nie tylko te wymienione.