CSS

Color

color - definiuje kolor tekstu dla danego elementu.

Niebieski tekst


<p style="color: blue;">Niebieski tekst</p>

<dfn>Kolor można zadeklarować jako jedną z 16 stałych lub w formacie rgb: #xxyyzz gdzie "xx" to zapisana szesnastkowo składowa czerwona, "yy" zielona a "zz" niebieska (np. #FFFFFF dla białego), można też użyć formy skróconej #xyz. Można też użyć zapisu `rgb(<i>r</i>, <i>g</i>, <i>b</i>)`, w którym stosuje się liczby dziesiętne.

CSS3 wprowadza trzy nowe sposoby deklarowania koloru [[css/rgba|rgb z kanałem alfa]], [[css/hsl|odcień nasycenie jasność]], [[css/hsla|odcień nasycenie jasność z kanałem alfa]]</dfn>

<h2>Polecenia pokrewne</h2>
* [[css/background-color]]
<h2>Odpowiednik html</h2>
* tag [[(x)html/font]]
<h2>Wersja specyfikacji</h2>
* <a href="http://www.w3.org/TR/REC-CSS1">CSS 1</a>
<h2>Wsparcie przeglądarek</h2>
* Opera 3.5
* Internet Explorer 3
CSS

0 komentarzy