CSS

Pseudoklasy

Kooba

Przeglądarka samodzielnie definije kilka pseudoklas których używa się dodając do nazwy tagu nazwę pseudoklasy oddzieloną dwukropkiem.

tag:pseudoklasa { styl }

  • Link ? odnośniki, które nie zostały jeszcze odwiedzone
  • hover ? element, na który najechano myszką (w przeglądarce Internet Explorer 6 działa tylko z tagiem a)
  • Visited - odwiedzony odnośnik
  • focus - aktywny element nie będący odnośnikiem (np. właśnie wypełniane pole formularza)
  • active - aktywny element, np właśnie klikamy odnośnik
  • first-child - pierwsze dziecko danego elementu
  • lang - język elementu

Typowym przykładem użycia pseudoklas jest podświetlanie linków, na które najeżdża kursor myszy.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
    <style type="text/css">
        a 
        { 
             color: blue;
             text-decoration: none;
        }
        a:hover 
        { 
             color: red;
             text-decoration: underline;
        }
    <style>
</head>
<body>
    <a href="strona.html">Link</a><br/>
</body>
</html>

Zobacz też:

CSS

0 komentarzy