Of

Adam.Pilorz

of - słowo kluczowe języka Delphi

Słowo kluczowe of zastosowane jest w sześciu konstrukcjach:

 • Deklaracji tablicy lub typu tablicowego
 • Instrukcji Case
 • Deklaracji typu zbioru
 • Deklaracji plików typowanych
 • Deklaracji metaklas (class-reference, metaclass)
 • Deklaracji typów metod (dyrektywa of object)

Tablica

type
 TTablica = array of Integer; <- Deklaracja typu tablicowego TTablica
var
 Tablica: TTablica; <- Deklaracja tablicy typu TTablica

 Tablica2: array of Byte; <- Deklaracja tablicy zmiennych typu Byte

Case

case zmienna of
1: ShowMessage('1');
2: ShowMessage('2');
3..10: ShowMessage('Liczba od 3 do 10');
else ShowMessage('Liczba spoza przedziału <1, 10>');

Set

Składnia:

Typ = set of typ_wyliczeniowy;

Przykład:

 TZbior = set of char; //zbiór wszystkich znaków
 TWyliczeniowy = (wyOpcjaPierwsza, wyOpcjaDruga, wyOpcjaTrzecia);
 TZbiorWy = set of TWyliczeniowy;

Pliki typowane

Składnia:

plik_typowany = file of typ

Istotne jest tutaj to, że typ musi być skończony. Nie może to być tablica dynamiczna, czy ciąg nieograniczony, ani rekord zawierający pola takich typów.

Przykład:

 Text = file of char;
 PlikRekordow = file of record
  imie: string[80]; //imie: string było by błędem.
  wiek: integer;
  stan: set of TStan;
 end;

Metaklasy

Metody

Ten artykuł wymaga dopracowania!

Jeżeli możesz popraw ten artykuł według zaleceń, które możesz znaleźć na stronie [[Artykuły do poprawy]]. Po dopracowaniu tego tekstu można usunąć ten komunikat.

0 komentarzy