Record

Adam Boduch

Record - słowo kluczowe języka Delphi

Słowo kluczowe record używane jest do tworzenia rekordów, czyli zorganizowanych struktur danych.
Przykładowa budowa rekordu:

type
  TMyRecord = record
    X : Integer;
    Y : Integer;
  end;

O rekordach dowiesz się czytająć artykuł: Rekordy.

Zobacz też:

0 komentarzy